WORKSHOP 48 06-13/08/2022 ÖZLEM YALIM

KÖYÜN SÖZÜ

Köyün Sözü isimli tasarım çalışması kapsamında mesleki eğitim ve deneyim, yazılı ve sözlü ifade biçimleri ile buluşacak. Ham madde olarak köyü ele alan, köyün yerleşimi, yapıları, doğal çevresi, insanları, hayvanları, bitkileri, eşyaları gibi fiziki katmanlarının yanında, gelenekleri, alışkanlıkları, yaşamı, insanlarının bugüne ve/veya geleceğe dair düşünceleri gibi duygusal, sosyal, kültürel, politik katmanlarını da irdeleyen bir dizi egzersiz gerçekleştirilecek. Gözlemlerin tümünü yazılı olarak kayıt altına alınacak, sözlü olarak ifade edebilmek üzerine deneyler gerçekleştirilecek. Empati egzersizleri ve hikaye yazımı / anlatımı üzerine yoğunlaşan çalışmalardan geleceğin kurgu öyküsünü oluşturmak hedeflenecek.Tasarım çalışması ile, kişilerin yazılı ve sözlü ifade yetenekleri geliştirirken, Sosyal Mimarlık, Şeylerin Politikası, ve Kurgusal Eleştiri gibi tasarım alanındaki önemli kavramsal alanlarda derinleşmek, düşünmek ve üretmek için bir fırsat yaratılacak. tasarım çalışması sonunda dijital veya basılı bir yazın ile birlikte -eğer- hikaye anlatımı drama veya performans şekillerinde oluşacaksa video filmler türetilecek.

BAŞVURU:

Bilgi@ozlemyalim.com