Yahşiworkshops #42 / Katılım Çağrısı

Bir Ege Köyünde Kamusal Oyun Alanlarına Yönelik Çocuk-Merkezli Tasarım

15-30 Temmuz 2018

Yahşibey Tasarım Çalışmaları 2006’dan bu yana her yıl Dikili’de gerçekleşmektedir. Her biri 15 gün süren bu tasarım çalışmalarında, alanında üstün başarı gösteren yerli ve yabancı 10 tasarım öğrencisi ortak bir tema üzerinde bir araya gelerek çalışma fırsatı bulmaktadır. Bu sene düzenlenecek 42. tasarım çalışmasının teması “kamusal oyun alanları” olarak belirlenmiştir.

Oyun, farklı mekân ve zamanlarda yaşayan çocukların deneyimlediği çok kültürlü bir olgudur. Oyun, çocukların fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlar ve dünyayı keşfetmelerine yardımcı olur. Bu çalışmada, oyunun Ege’de yer alan bir köyün kamusal alanlarında nasıl deneyimlendiğini keşfedip, sosyal ve mekânsal etkileşimleri nasıl kuvvetlendirebileceğine odaklanacağız.

Çalışmada, görsel iletişim, endüstri, etkileşim, mimarlık gibi farklı tasarım alanlarından öğrenciler yer alacaktır. Farklı uzmanlık alanlarına sahip yürütücüler tarafından gerçekleştirilecek bu çalışmaya katılan öğrenciler, çocuk-merkezli tasarım yöntemlerini öğrenip kullanarak oyun kavramını farklı bir bakış açısından değerlendireceklerdir.

Bu çalışmanın üç temel amacı vardır:

 • Kamusal alandaki mevcut oyun deneyimi ve pratiklerini tanımlamak ve bu pratiklere yönelik tasarım problemleri ve çözümler önermek.
 • Kamusal alanda oyunun sosyal ilişkiler ve mekânsal etkileşimlere yönelik olası katkılarını değerlendirmek.
 • Köy halkını, oyun için kamusal alan kullanım potansiyellerini değerlendirmeleri için teşvik etmek.

Bu amaçlar doğrultusunda çalışmaya katılan öğrencilerin aşağıdaki kazanımları edinmesi hedeflenmektedir:

 • Çocuk-merkezli tasarım yöntemlerini kullanarak oyun için tasarım çözümleri üretmek
 • Farklı kaynaklardan farklı türde veri toplayıp yorumlamak ve görselleştirmek
 • Çocukların oyun pratiklerini derinlemesine çözümlemek
 • Farklı kültürler ve disiplinlerarası bir çalışma ortamında tasarım tecrübesi edinmek.


KATILIM ŞARTLARI

Görsel iletişim, endüstri, etkileşim, mimarlık gibi farklı tasarım alanlarında, motivasyonu yüksek, lisans ve yüksek lisans öğrencileri arıyoruz. Katılımcıların iyi derecede İngilizce bilmesi, tasarım araştırmaları konusunda bilgili olması, takım çalışmasına ve çocuk-merkezli tasarım yaklaşımına ilgi duyması beklenmektedir. Toplam 10 öğrenci seçilecektir. Adaylardan, özgeçmiş ve portfolyolarının yanında, bu çalışmaya neden katılmak istediklerini kısaca anlattıkları (en fazla 500 kelime) İngilizce bir motivasyon mektubu beklenmektedir. Adaylar katılım için gerekli belgeleri en geç 15 Mayıs 2018 tarihine kadar yahsiworkshops42@gmail.com adresine gönderebilirler.


PRATİK BİLGİLER

Tasarım çalışma tarihleri: 15-30 Temmuz 2018

Yer: Yahşibey, Dikili, Turkiye

Katılım için son tarih: 15 Mayıs 2018

Katılımcılara geri bildirim: 23 Mayıs 2018

Katılımcılardan konaklama ve eğitim için herhangi bir ücret alınmayacaktır. Katılımcılar ulaşımlarını kendi imkanları ile sağlayacaktır.

Yahşibey Tasarım Çalışmaları hakkında detaylı bilgi: http://yahsiworkshops.com/en/about-yahsibey


Proje Yürütücüleri

 • Gökçe Elif Baykal Koç Üniversitesi, Tasarım, Teknoloji ve Toplum Programı’nda doktora adayıdır. Araştırması çocuk-bilgisayar etkileşimi ve bilişsel psikoloji alanlarını kapsıyor. Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde lisans ve Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. TRT Çocuk’ta yayınlanan Nane ile Limon ve Bulmaca Kulesi gibi çizgi filmlerinde senaryo yazarlığı yapmıştır. Halen Koç Üniversitesi Happern (Interaktif Bilgi Tasarımı Araştırma Grubu) ve Dil ve Bilişsel Gelişim gruplarında çalışmaktadır

 • Cansu Oranç Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde doktora adayıdır. Dil ve İletişim Gelişimi Araştırma Grubu’nda araştırma asistanı ve Horizon 2020 programı kapsamında Avrupa Komisyonu destekli L2TOR: Sosyal Robotlar Aracılığıyla İkinci Dil Eğitimi projesinde gönüllü araştırmacı olarak görev almaktadır. Lisansını Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde, yüksek lisansını ise Radboud Üniversitesi Nijmegen’da Davranış Bilimleri üzerine tamamladı. Araştırmalarında çocukların elektronik kitaplar, robotlar ve artırılmış gerçeklik gibi farklı medyalar aracılığıyla öğrenme süreçlerini incelemektedir.

 • Doğa Çorlu Koç Üniversitesi, Tasarım Toplum ve Teknoloji Programı'nda doktorasını sürdürüyor ve Happern Araştırma Grubu'nda araştırma ve öğretim asistanlığı yapıyor. Araştırmasını, nöroçeşitliliğe sahip grupların engelleyici durumlardaki deneyimlerini interaktif teknolojilerle iyileştirmek üzerine yapıyor. Ayrıca gönüllü olarak otizm hakları savunuculuğunda bulunuyor ve otistik bireyler için çeşitli platformlarda servis tasarımları geliştiriyor. Lisansı YTÜ - Etkileşim Tasarımı'ndan.

 • Maarten Van Mechelen TU Delft Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmaktadır. Çocuk-bilgisayar etkileşimi alanında uzmandır. Tasarım temelli öğrenme yoluyla 21. Yüzyıl becerilerini geliştirme üzerine araştırmalarını sürdürmektedir. Maarten, KU Leuven Üniversitesi Grafik Tasarım ve Kültürel Çalışmalar alanında yaptığı yüksek lisansın ardından Tasarım Araştırmaları alanında doktorasını tamamlamıştır. KU Leuven, TU Delft, The Royal College of Art ve Design School Kolding gibi üniversitelerde çocuklar için çocuklar ile tasarım konusunda dersler vermektedir. Bunların yanında ACM SIGCHI’da iletişim elçisi ve Participatory Design (2018) ve Interaction Design & Children (2018, 2019) gibi uluslararası konferanslarda eş başkan olarak görev almaktadır.