YahşiBey
Yahşibey Tasarım Çalışmaları Emre Senan Tasarım Vakfı (ESTV) tarafından başlatılmış uluslararası bir projedir. ESTV Emre Senan ve Prof. Ayşegül İzer Tarafından kurulmuştur. Proje ESTV dışında hiçbir kuruluştan finansal destek almamakta ancak bazı vakıf dostları tarafından desteklenmektedir. Tasarım Çalışmaları (Workshops) İzmir ilinin Dikili ilçesinin Yahşibey köyünde özel binasında yürütülmektedir.

Proje farklı tasarım disiplinlerinde üniversite eğitimi gören genç tasarımcılara yaratıcılıklarını kışkırtacak, birlikte eğlenerek çalışmalarını sağlayacak bir ortam hazırlar. Amaç tasarım konuşmak, tasarım üretmek, hatta tasarım problemleri yaratmak ve onları çözmeye kalkışmaktır. Her çalışma döneminin sonunda ortaya çıkan ortak sonuç projenin web sitesinde yayınlanır.

Projenin işleyiş biçimi çok yalın ve basittir: ESTV Danışma Kurulu tasarım dünyasının önde gelen kişilikleri arasından Proje Liderleri seçer ve davet eder. Proje Lideri çalışma döneminin takvimini, çalışma konusunu/temasını ve birlikte çalışacağı öğrencleri seçer. Öğrencilerin mimarlık, grafik, moda, endüstri ürünleri tasarımı, gibi tasarım disiplinlerinden birinde yüksek öğrenim görüyor olmaları gerekir. Öğrenciler tek bir disiplinden olabilecekleri gibi farklı disiplinlerden de seçilebilirler. Karar ve seçim tamamen proje liderine aittir. Öğrenciler projeye katılmak için başvurmazlar seçilirler.

Bütün çalışma grubu saptanan tarihlerde Yahşibey köyünde buluşur. Proje Yöneticisinin yönetiminde ortaklaşa bir çalışma yürütürler ve bir "ÇIKTI" üretirler. Sonuç ürünün niteliği tamamen proje liderine ve katılımcıların karana bağlıdır. Katılımcılar çalışma dönemi sonunda ESTV için onlara verilmiş formatta bir sunum yaparlar. Tüm çalışma dönemlerinin sunumları bu sitede arşivlenecek ve her yıl yayınlanacak bir kitapta yer verilecektir.
Tüm Katılımcılara, çalışma dönemi sonunda bir Katılım Belgesi sunulur.

Çalışma dönemi boyunca öğrenciler ve proje lideri aynı çatı altında yaşar. Yeme içmedin temizliğe, ortaklaşa yaşam sürdürürler. Öğrenciler yatakhanede proje lideri ise kendisine ayrılmış odada kalırlar. Nevzat Sayın'ın tasarladığı yapı konuklarına yeterli konforu abartısızca sunar. Projeye katılmak hiçbir ücret ödemeyi gerektirmez. Katılımcılar ulaşım masraflarını ve günlük harcamalarını kendileri karşılarlar. Yahşibey Tasarım çalışmaları Projesi kar amacı gütmez.

Bu proje ile ilgileniyor, yararlı olacağına inanıyorsanız ESTV ile iletişim kurun