WORKSHOP 48 01-15/08/2020 GİZEM HIZ , UMUT ALTINTAŞ

RENK PORTRELERİ

48. Yahşibey Tasarım Çalışmaları, konusu renk olan kitap tasarımı üretimine odaklanacak. Atölyede Yahşibey Köyü'nün doğası, çevresel yapısı ve yaşam alanları gözlemlenip, farklı malzeme ve teknikler kullanılarak Yahşibey'e özgü renk dizinleri üretilecek. Tüm bu gözlem, keşif ve üretim sürecinin sonunda elde edilen renkler ise kılavuz niteliği taşıyacak birer nesne kitaba dönüşecek. Renk Portreleri alt başlığını taşıyan atölye, 1-15 Ağustos 2020 tarihinde Gizem Hız ve Umut Altıntaş liderliğinde yürütülecek.

BAŞVURU:

kareadam@gmail.com